Co to jest redakcja tekstu

Na czym ona polega?

Redakcja tekstu jest niezbędna w przypadku takich publikacji jak e-booki czy artykuły na stronę. Obejmuje sprawdzenie zawartości merytorycznej tekstu, poprawianie błędów stylistycznych, leksykalnych, gramatycznych itp. Podczas pracy redaktor dba o to, aby Twój tekst stał się łatwy w odbiorze, przyjemny i profesjonalny.

Redakcja może polegać na podziale zbyt trudnych, złożonych zdań na łatwiej przyswajalne i krótsze. To sprawdzenie, czy wszystko w tekście ma sens, jest konsekwentnie opisane. Redaktor sprawdzi, czy użyte słowa są dostosowane poziomem do odbiorcy.

Ile trwa?

Z tych wszystkich powodów redakcja tekstu jest procesem dłuższym i bardziej czasochłonnym niż korekta. Tutaj redaktor musi wgłębić się w treść i bardzo często wyjaśniać wątpliwości z autorem. Dlatego też podczas redakcji tekstu niezbędna jest dobra współpraca autora i redaktora, która odbywa się na zasadzie wymiany plików z naniesionymi poprawkami czy propozycjami  zmian.

Jak się robi redakcję tekstu?

Redakcję tekstu wykonuje się w pliku tekstowym, najczęściej w Wordzie i, podobnie jak przy korekcie, w trybie śledzenia zmian. Po otrzymaniu propozycji ze strony redaktora autor akceptuje je lub też nie – i tak do skutku, aż obie strony będą zadowolone: redaktor będzie mieć pewność, że tekst stał się bezbłędny i przyjemny dla czytelnika, a autor będzie mieć pewność, że dostarcza profesjonalnych treści swoim odbiorcom.

Ze względu na większe nakłady pracy ze strony redaktora koszt redakcji jest wyższy niż korekty.