Polityka prywatności

Informacja o tym, jak Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz jak wykorzystywane są pliki cookies w momencie korzystania ze strony korektorkawdomu.pl

Dane administratora: Agnieszka Anulewicz-Wypych, ul. Cicha 6, 87-148 Łysomice. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: kontakt@korektorkawdomu.pl

Najważniejsze informacje

Dane osobowe są od Ciebie zbierane poprzez:
Wszelkie przesłane dane są poufne, bezpieczne i nie są udostępniane innym osobom bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.
Anonimowe informacje związane z odwiedzinami na stronie korektorkawdomu.pl zbierane są przez Google Analytics – narzędzie do analizy rynku. Są to takie informacje jak czas przebywania na stronie czy sposób, w jaki poruszasz się po różnych sekcjach strony. Dane te pozwalają stworzyć bardziej intuicyjną witrynę.
Wchodzenie na moje strony społecznościowe poprzez ikony umieszczone na stronie wiąże się z wykorzystaniem plików cookies tychże serwisów.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale i niezbędne, by zapisać się do newslettera lub skontaktować się ze mną.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do niego. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania wiadomości. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że zrezygnujesz z otrzymywania go, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
Kontaktując się ze mną poprzez adres kontakt@korektorkawdomu.pl lub formularz umieszczony na stronie www.korektorkawdomu.pl w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Od Ciebie zależy, jakie inne dane umieścisz w treści wiadomości przesłanej do mnie. W powyższym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda wynikająca z kontaktu ze mną. Te dane przetwarzane są wyłącznie w celu odpowiedzi na Twój e-mail. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
Twoje dane osobowe przetwarzam jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa.
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili masz możliwość wycofania wyrażonych zgód. Masz również możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Ta strona, jak niemal wszystkie inne, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci wygodę przy korzystaniu z niej.
Cookies pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z niej, ulepszać funkcje strony i korzystać z narzędzi analitycznych, jak i marketingowych. Cookies pozwalają również na korzystanie z systemu komentarzy i zapewnianie działania funkcji społecznościowych.
Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetli Ci się informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich zgodnie z postanowieniami powyższej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.
Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanych do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Korzystam w tym celu z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Logi zapisywane są i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu zidentyfikowania Cię. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została przez Ciebie wyrażona,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegam sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług na stronie.